Loading

Prof.Dr.

Ali ARSLAN

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

İletişim

aliarslan@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 61 53

Sosyal Hesaplar

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Melek Çaylak Ali Arslan - Tesettür Giyimi Etkileyen Tüketim Kültürü Faktörleri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma --10.17550/akademikincelemeler.396263 - - 2018 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) - Vol. Vol.13 - pp.41-70 - ISSN : 1306-7885 - DOI : 10.17550/akademikincelemeler.396263 - 2018
2 Ali Arslan, Ayhan Dirlik - Rotasyon Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sosyal Sermaye Kuramı Açısından Değerlendirilmesi - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) - Vol.Cilt 12, Sayı 2 - - pp.235-261 - ISSN : 1306-7885 - DOI : DOI : 10.17550/akademikincelemeler.295785 - 2017
3 ALİ ARSLAN; - Örgüt Kültürü Düzeylerinin Demografik Açıdan Farklılaşması Üzerine PTT Kocaeli Başmüdürlüğü’nde Bir Araştırma", C.17, s.1, s.143-160. - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Vol.17 - pp.143 - ISSN : 1301–0603 - DOI : - 2012 - SAU
4 ALİ ARSLAN; - Beşeri-Sosyal Sermayenin Uygun Kullanımının Kurumsal Verimliliğe ve Performansa Etkisi: Sakarya PTT Başmüdürlüğü Çalışanları ile Uygulamalı Bir Çalışma - Akademik İncelemeler Dergisi, - Vol.7 - pp.227 - ISSN : 1306-7885/- - 2012 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Prof. Dr. Ali Arslan - Students’ evaluation of distance learning performance efficiency in Turkey during Covid outbreak : sociology department of Sakarya University as a sample - Scientific Imprints Journal - Vol.1 - 2020
2 Ali Arslan - Aile İçi Problemlerin Çocuk Üzerindeki Etkisi - Annual of the Higher Islamic Institute - Vol.6 - pp.7-24 - ISSN : 1313-8839 - 2014
3 Arslan A. - Katılımlı Yönetim Tekniği Arama Konferansı Uygulamalarının Kurumsal Performansa Etkisi - Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi - Vol.1 - pp.117 - 2010 - SAU
4 Arslan A. - Almanya'da Yabancı Türkiye'de Almancı, Kimlik Savaşı - SAÜ, Fen -Edebiyat Dergisi - 1995 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 ALİ ARSLAN; - Meşru Yoldan Kazanılan Her Başarı Disiplinli Çalışma Eseridir - İslami Hayat Aile Dergisi - pp.12 - 2015
2 ALİ ARSLAN; ALİ ARSLAN; - Günümüz Bakışıyla Hz. Muhammed (sav)'in Liderliği - Bilge Adamlar - Vol.37 - pp.82-97 - ISSN : 975-8456-08-3 - DOI : - 2015
3 Doç. Dr. Ali Arslan - Uzunçınar'da Tarih ve Değişim - Şehir ve Kültür - Vol.12-13 - pp.80 - 2015
4 Doç.Dr.Ali ArslanALİ ARSLAN; - Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri: Kimlik, Aile ve Üniversitelerin Öğrenci Başarısındaki Payı - Mimar ve Mühendis - Vol.78 - pp.58-61 - 2014
5 Ali Arslan - Kurumsal değişimde hedeflere bağlılık, ya da TCDD’nin Şampiyonluğu - Demiryolu - Vol.Mart 2004 no. 11 - pp.26-27 - 2004
6 Ali Arslan - TCDD'deki Kurumsal Değişimi Başarmada TCDD Yöneticilerinin Rolleri - Demiryolu Şubat - Vol.12 - pp.18-19 - 2004
7 Ali Arslan - Kurumsal değişimde yöneticilerin rolü - Demiryolu Şubat - Vol.10 - pp.12-13 - 2004
8 Ali Arslan - Tren-hızlanırsa herkes hızlanır - Demiryolu - Vol.13 - pp.36-37 - 2004
9 Arslan A. - Kurumsal Değişimin Başarılmasında İnsan Kaynaklarının Rolü - Executive Excelence - pp.12 - Eylül - 2002 - SAU
10 Arslan, Ali - Şirketinizdeki İşler Nasıl Yapılıyor, Kurumunuzdaki Kültürden Haberdar mısınız? - Aktif İnsan - Vol.44 - Ağustos - 1999 - SAU
11 Arslan, Ali - İslam Konferansı Teşkilatı ve Entegrasyon - Dış Politika - Vol.9 - 1995 - SAU
2.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Prof. Dr. Ali Arslan - Tasavvuf, Tarikat ve İslami Cemaatlerin Yeri ve Barışa Katkısı - 2020
2 Prof. Dr. Ali Arslan - Corana Virüs Döneminde Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tecrübesi - 2020
3 Prof. Dr. Ali Arslan - Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin, Corona" salgını sırasında Türkiye'deki uzaktan eğitimin performansını değerlendirmeleri - 2020
4 Doç. Dr. Ali Arslan - Savaşın Mağdurları Her Yerde Çocuklar: Öğrenmeden Hayatın İnşaasına - 2018
5 Ali Arslan, Melek Çaylak - Consuming Culture And The Changed Veilling Concept - 2017
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ali Arslan - Sakaryada Bir Muhacir Köyü Uzunçınar ve Demografik Yapıdaki Değişim - 2018
2 Melek Çaylak- Ali Arslan - Oryantalizmin Tasniflediği Zihniyet "Doğu Batı" - 2015
3 ALİ ARSLAN; - KAD (Kritik Analitik Düşünme) Perspektifinden Sosyoloji ve Sosyoloji Öğretimi - 2015
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ali Arslan - “Arap Devrimlerinin Ortadoğu’daki Toplumsal Hayata Etkisi” - 2018
2 Ali Arslan - Göç Sonrası Kültürel Kimliğin Yeniden İnşası : 93 Harbinde (1877-1878) Bulgaristan’dan Türkiye’ye Yapılan Harp Sonrası Göç İle Altmışlı Yıllarda Türkiye’den Almanya’ya Yaşanan İşçi Göçü Örneklerinin Analizi - 2017
3 Ayhan Direk; ALİ ARSLAN; - Sosyal Sermaye Kuramı Bağlamında Öğretmen Rotasyonu - 2015
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ALİ ARSLAN; - Aile İçi Problemlerin Çocuk Üzerindeki Etkisi - 2014
2 ARSLAN A. - Rekabet Stratejisi Yönetiminin Kurumsallaşması Örgütsel, Sektörel Ve Toplumsal Değişim Sağlayabilir Mi? Türkiye’de Bir İlk Uygulama: Amasya İl Karnesi (Cıty Scorecard) - 10-11 Haziran - 2009 - SAU
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 ənvər Çingizoğlu Ali Arslan ARSLAN - Türk Xalklarının Etnografiyası - Sakarya Üniversitesi - Vol.1 - pp.1-553 - 2019
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz - Sakarya Üniversitesi - Vol.1 - pp.1-307 - 2014
2 Ali ARSLAN - Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri: Üniversite Öğrencilerini Üstün Başarıya Götüren Örgütsel ve Sosyal Faktörler - Sakarya Üniversitesi - pp.275 - Nisan - 2012 - SAU
3 ALİ ARSLAN; - Hatay İl Stratejik Planı - Hatay Valiliği - Vol. - pp.471 - 2011 - SAU
4 Arslan A. - Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı - Hatay İl Özel İdaresi - 2011 - SAU
5 Arslan A. - Amasya İli Stratejik Planlaması - Amasya Valiliği - 2007 - SAU
6 Arslan A. - Amasya İl Özel İdaresi Stratejik Planlaması - Amasya İl Özel İdaresi - 2007 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 AYHAN DURMUŞ DÇ.DR.ALİ ARSLAN - İLAHİHAT YAZILARI - İKSAD - pp.4-45 - 2018
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Vincent Ryan Ruggiero - Sosyolojik Düşünme Pratik Uygulama Kitabı (Gözden geçirilmiş) - ARGEDA - pp.176 - 2015
2 ALİ ARSLAN; - Sosyolojik Düşünme: Pratik Uygulama Kitabı - ARGEDA - Vol.1 - pp.176 - 2013
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 ALİ ARSLAN; - Uzaktan Eğitim "Sosyolojik Analiz ve Toplum" Dersi notları  - Sakarya Üniversitesi - Vol. - pp. - 2013
2 ALİ ARSLAN; - Uzaktan Eğitim Sosyolojik Düşünme Yöntem ve Teknikleri Dersi notları  - Sakarya Üniversitesi - Vol. - pp. - 2012
4.1-DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Düzce Üniversitesi_Sakarya Üniversitesi-Sosyolojik Araştırmalar Merkezi Derneği - Vol.245.000 avro - DOI : 2 - 2018-1-TR01-KA204-058546 - 2018
4.6-DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN HARİÇ) TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELER (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Büyük Aile Hayata Transfer Projesi, - Vol.100000 - DOI : 2 - Büyük Aile Hayata Transfer Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı projesi kapsamında, İstanbul, 2017. - 2017
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Ali ARSLAN,Sinan SOYLU, Rıdvan YILDIZ, Aykut YILDIRIM, Murat Emre YALÇIN, - Sosyoloji ve sosyal hizmet elele 'Benim de mutlu bir ailem var.' - Vol. 1500 - DOI : 1 - 2013-L02-10-001 - 2013
4.8-ÖZEL KURULUŞLAR (AR-GE, YENİLİK VE ÖZGÜN TASARIM PROJELERİ) :
1 Kahramanmaraş Norm Kadro Hazırlama Projesi - DOI : 1 - 1 - 2015
2 SAMEK Programının Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Arttırılması (MARKA/SBS) - Vol.6000 - DOI : 1 - MARKA/11-01/TD01-115 - 2011
3 Arslan A. - Hatay İl Stratejik Planı Projesi - DOI : 1 - 19 - 2010 - SAU
4 Arslan A. - Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı Projesi - DOI : 1 - 19 - 2010 - SAU
5 Arslan A. - Amasya İl Balanced Scorecard’ının Hazırlanması Projesi - DOI : 1 - 20 - 2008 - SAU
6 Arslan A. - Amasya İli Stratejik Planı Projesi - DOI : 1 - 19 - 2007 - SAU
7 Arslan, Ali - Amasya İl Özel İdaresi Stratejik Planı Projesi - DOI : 1 - 21 - 2006 - SAU
8 Arslan A. - TCDD Genel Müdürlüğü Toplam Kalite Yönetimine Geçiş Projesi ve EFQM Başvuru Kitabının yazılması - DOI : 1 - 20 - 2004 - SAU
9 Arslan, Ali - İttifak Holding İnsan Kaynakları - DOI : 1 - 24 - 2002 - SAU
10 Arslan A. - Zeytinburnu Belediyesi Toplam Kalite Yönetimine Geçiş Projesi - DOI : 1 - 21 - 2001 - SAU
11 Arslan A. - Eminönü Belediyesi Toplam Kalite Yönetimine Geçiş Projesi - DOI : 1 - 22 - 2000 - SAU
5.1-YURTDIŞI ARAŞTIRMA :
1 Sosyal Araştırma-Suudi Arabistan - DOI : 3 - 1 - 2018
2 Sosyal Araştırma - İran - DOI : 3 - 3 - 2018
3 Sosyal Araştırma - Pakistan - DOI : 3 - 4 - 2018
4 Sosyal Araştırma - Hindistan - DOI : 3 - 5 - 2018
5 Sosyal Araştırma - Azerbaycan - DOI : 3 - 2 - 2018
6 Sosyal Araştırma - Japonya - DOI : 3 - 6 - 2018
7 Sosyal Araştırma - Malezya - DOI : 3 - 7 - 2018
8 Sosyal Araştırma - Endonezya - DOI : 3 - 8 - 2018
9 Sosyal Araştırma - Singapur - DOI : 3 - 9 - 2018
10 Sosyal Araştırma -İspanya - DOI : 3 - 10 - 2018
11 Sosyal Araştırma - Fas - DOI : 3 - 11 - 2018
12 Sosyal Araştırma - Cezayir - DOI : 3 - 12 - 2018
13 Sosyal Araştırma - Tunus - DOI : 3 - 13 - 2018
14 Sosyal Araştırma - Bosna Hersek - DOI : 3 - 14 - 2018
15 Sosyal Araştırma - Katar - DOI : 3 - 15 - 2018
16 Avrupa’da 3. Neslin Kimlik Yapısı ve Uyum Sorunu(Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) - - DOI : 1 - 1 - 1995
5.2-YURTİÇİ ARAŞTIRMA :
1 Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Araştırma - DOI : 1 - 22 - 2019
2 Bağcılar Siyasi Kamuoyu Araştırması - DOI : 1 - 9 - 2006
3 TCDD Müşteri Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti Araştırması - DOI : 1 - 8 - 2004
4 TCDD Personel Memnuniyeti ve Kurum Kültürü Araştırması - DOI : 1 - 14 - 2004
5 Zeytinburnu Belediyesi İş Tatmini ve Kurum Kültürü Araştırması - DOI : 1 - 5 - 2002
6 Türkiye Gündem Araştırması - DOI : 1 - 1 - 2002
7 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim İhtiyaçları Analizi - DOI : 1 - 6 - 2001
8 Türkiye'deki Sanayi Fanları Pazar Araştırması - DOI : 1 - 7 - 2001
9 Eminönü Belediyesi İş Tatmini ve Kurum Kültürü Araştırması - DOI : 1 - 11 - 1999
10 Eminönü Belediyesi İş Tatmini ve Kurum Kültürü Araştırması - Vol.1000 - DOI : 1 - 1 - 1999
11 Eminönü Belediyesi Eğitim İhtiyaçları Analizi - DOI : 1 - 4 - 1999
12 İmar Planlarıyla İlgili Kamuoyu Ve Siyasi Profil Araştırması - DOI : 1 - 9 - 1998
13 Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanları Ve Personeli İş Tatmini Ve Eğitimin Kalitesi Araştırması - DOI : 1 - 9 - 1998
14 İMES Sanayi Sitesi Sanayici ve Esnafın Sorunları - DOI : 1 - 18 - 1998
15 Siyasi Partiler ve Belediye Başkanlığı Kamuoyu Araştırması - DOI : 1 - 25 - 1997
16 Eğitim Modeli Araştırması - DOI : 1 - 12 - 1997
17 Radyo ve Televizyonların İzlenme Araştırması - DOI : 1 - 15 - 1997
18 Siyasi Partiler ve Belediye Başkanlığı Kamuoyu Araştırması Adapazarı - DOI : 1 - 16 - 1997
19 Siyasi Partiler ve Belediye Başkanlığı Kamuoyu Araştırması - DOI : 1 - 16 - 1997
20 Taksim Camii Gündem Araştırması - DOI : 1 - 17 - 1997
21 İthal Et (Deli Dana Kamuoyu Araştırması) - DOI : 1 - 13 - 1996
22 Tuzla Belediyesi Örgüt Geliştirme Araştırması - DOI : 1 - 10 - 1996
23 Pendik Siyasi Kamuoyu Araştırması - DOI : 1 - 3 - 1996
24 Bursa Siyasi Kamuoyu Araştırması - DOI : 1 - 2 - 1992
7.2-ULUSAL BOYUTTA PERFORMANSA DAYALI YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİŞİSEL SES VE/VEYA GÖRÜNTÜ KAYDI BULUNMAK :
1 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz Programı 1: Toplumsal Değişim - 08.03.2013 - 2013
2 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 2: Göçten Siyasete Avrupa Türkleri - 15.03.2013 - 2013
3 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 3: Toplum ve Eğitim - 22.03.2013 - 2013
4 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşmak 4: Toplumda Güncel Konular: Barış Süreci, İsrailin Özürü, Suriye Olayları, Arap Baharı - 29.03.2013 - 2013
5 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 5: Toplum ve Proje Üretme: Sakarya Üniversitesi Projeleri - 05.04.2013 - 2013
6 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 6: Amerika’da Eğitim - 12.04.2013 - 2013
7 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 7 : İslam ve Sosyoloji İlişkileri - 18.04.2013 - 2013
8 Toplumu Konuşuyoruz 8: Toplum ve Verimlilik Bilinci - 26.04.2013 - 2013
9 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 9:Toplum ve Etkili İletişim - 03.05.2013 - 2013
10 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 10: Toplum ve Değerleri - 10.05.2013 - 2013
11 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 11: Avrupa Yolunda Yabancı Dil Öğrenimi - 17.05.2013 - 2013
12 Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan - Toplumu Konuşuyoruz 12: Osmanlılardan Günümüze Toplumsal Değişim - 24.05.2013 - 2013
7.4-ULUSAL BOYUTTA PERFORMANSA DAYALI YAYIMLANMIŞ KARMA SES VE/VEYA GÖRÜNTÜ KAYDI BULUNMAK :
1 ALİ ARSLAN; - Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü tanıtıcı video hazırlamak, senaryo yazmak, yönetmenlik yapmak ve yayınlamak - 2013
2 ALİ ARSLAN; - Sosyoloji Nedir konulu video hazırlamak, senaryosunu yazmak, yönetmenlik yapmak, çekimleri yaptırıp yayınlamak  - 2013
7.6-ULUSAL ÖZGÜN KİŞİSEL SERGİ/PERFORMANS ETKİNLİĞİ :
1 ALİ ARSLAN; - 5. Toplumu Konuşma günleri programı çerçevesinde tiyatro eseri yazmak, grupları yönetmek ve oyuncu olarak oynamak  - 2014
2 ALİ ARSLAN; - 20 Yıl kutlamaları kapsamında tiyatro eseri yazmak, grupları yönetmek ve oyunda oynamak, 21 Aralık 2013, SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi  - 2013
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı Bildiriler Kitabı - 2019
2 Çatışma Bölgelerinde Çocukluk Uluslararası Konferansı - 2019
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 ALİ ARSLAN; ALİ ARSLAN; - Toplumu Konuşuyoruz - 2014
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Eğitim Örgütlerinde Sosyal Sermaye ve Şiddet Eğilimi Düzeyi - Ayhan Dirlik - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2019
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Dönüşümcü Liderliğin Motivasyon ve Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi - Emine Karslı - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2019
2 Medya, sanat ve dil üçgeni: eurovision şarkı yarışmasında ortak kültürün oylama davranışına etkisi (1998-2016) - Vasif MAMMADOV - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2019
3 Televizyon İzlemek ile Yetişkin Aile Bireyleri Arasındaki İlişkilerin Analizi - Cansu Eser - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2019
4 Prevalence of Cyberbullying Among University Students (A Comparison Between Philippines and Turkey) - Charisso Vitto - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2018
5 Değişen tesettür algısı : Üniversite gençliği üzerine sosyolojik bir araştırma - Melek Çaylak - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji - 2017
6 - Bilgisayar Oyunlarının Ergen Öğrencilerin Sosyalleşme Süreci ve Şiddet Eğilimleri Üzerindeki Etkileri - HAKAN SAĞLAM - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2010
7 ALİ ARSLAN - ORTA ÖĞRETİMDE AİLENİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ - İSMAİL TÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1999
8 ALİ ARSLAN - ANASINIFI EĞİTİMİNİN SOSYALLEŞMESİNDEKİ ROLÜ VE ÖĞRENCİLERİ SOSYALLEŞTİRME AÇISINDAN ÖZEL VE DEVLET ANASINIFLARININ KARŞILAŞTIRILMASI - HASAN UĞUR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1998
9 ALİ ARSLAN - OKUYAN ERGENLERİN SOSYALLEŞME PROBLEMLERİ - ALPASLAN KARAPINAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1997
10 ALİ ARSLAN - MEDYANIN POPÜLER KÜLTÜRE ETKİSİ VE YÜKSELEN POP MÜZİK - ŞABAN KIZILDAĞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1997
11 ALİ ARSLAN - TOPLUMSAL ÇÖZÜLMENİN AHLAKİ BOYUTU SODOM-GOMORE ÖRNEĞİ - HÜSEYİN CİLBİROĞLU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1996
12 ALİ ARSLAN - ADIYAMAN’IN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI ÇERÇEVESİNDE - ABDULLAH ÇELENK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1996
13 ALİ ARSLAN - PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA AİLE - MUSTAFA YALDIZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1996
14 ALİ ARSLAN - YAKUP KADRİ’NİN ROMANLARINDA TOPLUMSAL DEĞİŞME - ENSAR YILMAZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1996
15 MUSTAFA YALDIZ - PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA AİLE - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - SOSYOLOJİ - 1996 - SAU
16 ENSAR YILMAZ - YAKUP KADRİ’NİN ROMANLARINDA TOPLUMSAL DEĞİŞME - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - SOSYOLOJİ - 1996 - SAU
17 ALİ ARSLAN - KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TOPLUMSAL GÜCÜ - MUSTAFA KARA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 1995
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Sosyal Araştırma Teknikleri - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
2 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
3 SOSYAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
4 ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
5 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
6 Sosyolojik Düşünme Yöntem ve Teknikleri - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2016
7 Organizasyon Sosyolojisi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
8 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
9 Sosyolojik Analiz ve Toplum - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2016
10 Sosyal Araştırma Teknikleri - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
11 SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
12 SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
13 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
14 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
15 SOSYAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
16 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
17 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
18 ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
19 ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
20 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ B - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
21 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ A - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
22 SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM A - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
23 SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM B - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
24 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
25 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
26 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
27 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
28 ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
29 SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
30 SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
31 SOSYAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
32 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
33 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
34 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
35 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
36 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
37 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
38 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
39 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
40 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
41 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
42 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
43 SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
44 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
45 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Psikolojiye Giriş - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2019
2 Sosyolojik Düşünme ve Yazma - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
3 Psikolojiye Giriş - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2019
4 Sosyolojik Düşünme ve Yazma - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2019
5 Proje Uygulaması ve Danışmanlık - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
6 Proje Uygulaması ve Danışmanlık - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2019
7 PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
8 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
9 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
10 PROJE UYGULAMASI VE DANIŞMANLIK - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
11 SOSYAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
12 PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2018
13 - SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
14 PROJE UYGULAMASI VE DANIŞMANLIK - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2018
15 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
16 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2018
17 SOCIAL PSYCHOLOGY - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
18 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2017
19 DİN SOSYOLOJİSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2017
20 PDR 191 - PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
21 SOCIOLOGICAL THINKING AND WRITING - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
22 GENÇLİK SOSYOLOJİSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
23 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
24 PROJE UYGULAMASI VE DANIŞMANLIK - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
25 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
26 PSİKOLOJİYE GİRİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2017
27 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
28 GENÇLİK SOSYOLOJİS - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
29 - PROJE UYGULAMASI VE DANIŞMANLIK - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2017
30 SOCIAL PSYCHOLOGY - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
31 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
32 DİN SOSYOLOJİSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
33 Psikolojiye Giriş - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2016
34 Sosyolojik Düşünme ve Yazma - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2016
35 Proje Uygulaması ve Danışmanlık - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2016
36 Sosyal Psikoloji - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
37 Social Psychology - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
38 Din Sosyolojisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
39 Psikolojiye Giriş - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
40 Sosyolojik Düşünme ve Yazma - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
41 Sociological Thinking and Writing - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
42 Proje Uygulaması ve Danışmanlık - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
43 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
44 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 2 - 2013
45 DİN SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
46 DİN SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 2 - 2013
47 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 1 - 2013
48 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 2 - 2013
49 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
50 PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
51 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
52 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
53 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
54 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
55 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
56 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
57 PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
58 DİN SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
59 DİN SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
60 PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK METODLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
61 PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK METODLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
62 DİN SOSYOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
63 DİN SOSYOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
64 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
65 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
66 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
67 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2012
68 PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
69 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
70 PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK METODLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
71 MEDYA VE TOPLUM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
72 PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
73 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
74 PROJE YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK METODLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
75 MEDYA VE TOPLUM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
76 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
77 HISTORY OF SOCIOLOGY - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
78 MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
79 ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
80 PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
81 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
82 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
83 PSİKOLOJİYE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
84 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
85 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME VE YAZMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
86 MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
87 SOSYAL PSİKOLOJİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
88 ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
13.5-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 Organisation of the Islamic Conference and Islamic Unity - Boğaziçi Üniversitesi - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü - Doktora - 1993
2 PRINCE SABAHADDIN AND HIS SOCIOLOGY - Boğaziçi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yüksek Lisans - 1987
3 Bitirme tezi - Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi - Lisans - 1983
14.2-EN AZ 3 AY SÜRE İLE YURT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA KURUMU/ENSTİTÜDE ARAŞTIRMA AMACI İLE BULUNMAK/BULUNMUŞ OLMAK :
1 Portland State Üniversitesinde araştırmacı öğretim üyesi olarak bulunmak - 2011-2012 - 2011
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Ailenin Korunması Hakkı Smpozyumu - 29-30 Nisan - 2019
2 Çatışma Bölgelerinde Çocukluk Uluslararası Konferansı - 6-7 Mayıs - 2018
3 “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek” Uluslararası Sempozyumu - 6-7 Aralık - 2018
4 2.Uluslararası Türk ve Cezayir Sosyal Bilimler Konferansı - 14-15 Kasım 2017 - 2017
5 Kutlu Doğum Haftasında Bulgaristan Diyanet İşleri Başkanlığınca davetli konuşmacı olmak - 2014
6 Polonya Yaz Okuluna katılma, konuşma yapma, öğrenci organizasyonuna başkanlık yapma, Polanya, Belçika, Almanya akademik geziyi organize etme - 2013
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Malkara Küçük Sanayi Siteleri Arama Konferansı - 17.01.2019 - 2019
2 Süleymanpaşa Küçük Sanayi Siteleri Arama Konferansı - 21.01.2019 - 2019
3 Muratlı Küçük Sanayi Siteleri Arama Konferansı - 22.01.2019 - 2019
4 Çorlu Küçük Sanayi Sitesi Arama Konferansı - 23.01.2019 - 2019
5 Çerkezköy Küçük Sanayi Sitesi Arama Konferansı - 24.01.2019 - 2019
6 Hayrabolu Sanayi Siteleri Arama Konferansı - 28.01.2019 - 2019
7 Diyanet İşleri Başkanlığı Arama Konferansı - 2018
8 Bulanık MEB Arama Konferansı - 2018
9 Varto MEB Arama Konferansı - 2018
10 Hasköy MEB Arama Konferansı - 2018
11 Malazgirt MEB Arama Konferansı - 2018
12 MUŞ İli Arama Konferansı - 2018
13 Muş MEB Arama Konferansı - Eylül 2018 - 2018
14 Tüvasaş Arama Konferansı Çalıştayı Organizasyonu - 2018
15 Muş İli Stratejik Arama Konferansı - 2017
16 ALİ ARSLAN; - Türkiye'nin Sorunları Paneli Edirne - 2015
17 ALİ ARSLAN; ZEHRA AYHAN; - Yepar Ayakkabı Üniversite Sanayi İşbirliği "İşletmelerde Yaşanan Sorunlar"  - 2015
18 Eğitimde üstün başarıyı etkileyen faktörler - 2015
19 ALİ ARSLAN; ALİ ARSLAN; ALİ ARSLAN; - 5. Toplumu Konuşma Günleri programı, “İslam Dünyası’ndaki Kaosun Nedenleri ve Sonuçları”, 13 Mayıs 2014  - 2014
20 ALİ ARSLAN; - 4. Toplumu Konuşma Günleri (Sağlıklı Toplum Değerler Etrafında Bütünleşme) 17-18 Nisan 2013 - 2013
21 ALİ ARSLAN; ALİ ARSLAN; - Samsun Müftülüğü Arama Konferansı Çalıştayı 16-17 KASIM 2013 - 2013
22 ALİ ARSLAN; ALİ ARSLAN; - 2. Toplumu Konuşma Günleri (Modernleşme Sürecinde Türkiye) 5 Mayıs 2011  - 2011
23 ALİ ARSLAN; ALİ ARSLAN; ALİ ARSLAN; - 1. Toplumu Konuşma Günleri (Her Açıdan Modernite) 28 NİSAN 2010  - 2010
24 ALİ ARSLAN; - Sakarya PTT Başmüdürlüğü Arama Konferansı Çalıştayı Organizasyonu - 2009
25 Arslan A. - Türk Telekom A.Ş. Strateji Geliştirme Arama Konferansı Çalıştayı Organizasyonu - 2005 - SAU
26 Arslan A. - TRT Genel Müdürlüğü Arama Konferansı Çalıştayı Organizasyonu - 2005 - SAU
27 Arslan A. - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitimleri Organizasyonu - 2001 - SAU
28 Arslan A. - İETT Toplam Kalite Yönetimine geçiş eğitimleri - 1999 - SAU
29 Arslan A. - İhlas Holding Eğitimleri ve Organizasyonu - 1998 - SAU
18.2-İŞ DENEYİMİ :
1 Portland State University - 2012
2 ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi - Kendi şirketi ortaklık devam ediyor - 1999
3 Sakarya Üniversitesi - Kesintili olarak devam ediyor - 1993
4 Özel İngilizce Eğitim Merkezi - 1989
5 Mes Kimya Dış Ticaret Merkezi - 1988
6 İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih Sanat Kültür Araştırma Merkezi - 1983
18.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 Sakarya Üniversitesi - Fen-Edebiyat Fakültesi - Doç. Dr. - 2013
2 Boğaziçi Üniversitesi - Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Enstitüsü - Doktora - 1993
3 Boğaziçi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yüksek Lisans - 1987
4 Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi - 1983
PROJELER
Tekirdağ Tematik Eylem Planları Uygulama Takip ve Koordinasyon Projesi
Tekirdağ Tematik İl Gelişim Raporu ve Eylem Planı
Educational Modules for Insurance and Employability of Women-EMİEW” Erasmus K2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices projesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Proje No: 2018-1-TR01-KA204-058546
Büyük Aile Hayata Transfer Projesi
Kahramanmaraş Norm Kadro Hazırlanması projesi
Din Toplum İlişkileri Araştırması ve Aileyi Tanıma ve Güçlendirme Projesi
SAMEK Programının Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Arttırılması (MARKA/SBS)
Amasya İl Balanced Scorecard’ının Hazırlanması
TCDD Toplam Kalite Yönetimine Geçiş Projesi
İETT Eğitim İhtiyaçları Analizi ve Eğitim Planı Projesi
Bağcılar Siyasi Kamuoyu Araştırması Bağcılar İstanbul
Pendik Siyasi Kamuoyu Araştırması Pendik İstanbul
Bursa Siyasi Kamuoyu Araştırması Bursa
Türkiye Gündem Araştırması Ocak 2002
BİLDİRİLER
Corana Virüs Salgını Döneminde Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tecrübesi
Tasavvuf, Tarikat ve İslami Cemaatlerin Yeri ve Barışa Katkısı
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin, Corona" salgını sırasında Türkiye'deki uzaktan eğitimin performansını değerlendirmeleri
Savaşın Mağdurları Her Yerde Çocuklar: Öğrenmeden Hayatın İnşaasına
Sakaryada Bir Muhacir Köyü Uzunçınar ve Demografik Yapıdaki Değişim
Arap Devrimlerinin Ortadoğu’daki Toplumsal Hayata Etkisi”
Consuming Culture And The Changed Veilling Concept
Göç Sonrası Kültürel Kimliğin Yeniden İnşası : 93 Harbinde (1877-1878) Bulgaristan’dan Türkiye’ye Yapılan Harp Sonrası Göç İle Altmışlı Yıllarda Türkiye’den Almanya’ya Yaşanan İşçi Göçü Örneklerinin Analizi
Sosyal Sermaye Bağlamında Öğretmen Rotasyonu
KAD Kritik Analitik Düşünme Perspektifinden Sosyoloji ve Sosyoloji Öğretimi
Oryantalizmin Tasniflediği Zihniyet Doğu Batı
Aile İçi Problemlerin Çocuk Üzerindeki Etkisi
Rekabet Stratejisi Yönetiminin Kurumsallaşması Örgütsel, Sektörel Ve Toplumsal Değişim Sağlayabilir Mi? Türkiye’de Bir İlk Uygulama: Amasya İl Karnesi (Cıty Scorecard) -
MAKALELER
Tesettür Giyimi Etkileyen Tüketim Kültürü Faktörleri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
Rotasyon Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sosyal Sermaye Kuramı Açısından Değerlendirilmesi
Aile İçi Problemlerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Günümüz Bakışıyla Hz. Muhammed (sav)’in Liderliği
Almanya’da Yabancı Türkiye’de Almancı: Kİmlik Savaşı
Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri: Kimlik, Aile ve Üniversitelerin Öğrenci Başarısındaki Payı
Örgüt kültürü düzeylerinin demografik açıdan farklılaşması üzerine PTT Kocaeli Başmüdürlüğü’nde bir araştırma
Beşeri-Sosyal Sermayenin Uygun Kullanımının Kurumsal Verimliliğe Ve Performansa Etkisi “Sakarya PTT Başmüdürlüğü Çalışanları ile Uygulamalı Bir Çalışma”
KATILIMLI YÖNETİM TEKNİĞİ ARAMA KONFERANSIUYGULAMALARININ KURUMSAL PERFORMANSAETKİSİ
TCDD’deki Kurumsal Değişimi Başarmada TCDD Yöneticilerinin Rolleri
Tren-hızlanırsa herkes hızlanır
Kurumsal değişimde hedeflere bağlılık, ya da TCDD’nin Şampiyonluğu
Kurumsal değişimde yöneticilerin rolü
Kurumsal Değişimin Başarılmasında İnsan Kaynaklarının Rolü
Şirketinizdeki İşler Nasıl Yapılıyor, Kurumunuzdaki Kültürden Haberdar mısınız?
İslam Konferansı Teşkilatı ve Entegrasyon